Alte Salzstraße Halle – Prag e.V.

Der Verein verfolgt das Ziel, einen Touristen- und Erlebnisweg entlang der „Alten Salzstraße“ von Halle nach Prag zu etablieren, der diesen kulturhistorisch bedeutsamen Handelsweg in seiner Gesamtheit aufzeigt, auf Besonderheiten eingeht und die Achtung vor den Leistungen längst vergangener Zeiten bewahrt.

Gleichzeitig ist es das Anliegen, die bereits vorhandenen umfangreichen Forschungen in einzelnen Regionen der Salzstraße zusammen zu tragen, neue Erkenntnisse über den Salzhandel zwischen dem deutschen und tschechischen Volk zu ein Gesamtbild mit den kulturellen, ökonomischen und zollrechtlichen Besonderheiten in den verschiedenen Jahrhunderten aufzuzeigen.

Der Verein richtet sich gleichermaßen an historisch Interessierte, die sich seit Jahrzehnten mit regionalen Besonderheiten dieses Handelsweges beschäftigen, möchte aber auch Jugendliche in die Geschichtserkundung mit einbeziehen. Das über Ländergrenzen hinweg angelegte Projekt wendet sich gleichermaßen an deutsche und tschechische Jugendliche und Touristen, die heute den europaweiten Freiverkehr genießen, der auf ausgebauten Verkehrswegen floriert, der aber für damalige Händler auf Pfaden, die den Naturgegebenheiten angepasst waren, reine Utopie war.

Stará solná stezka Halle – Praha

Spolek si klade za cíl vytvořit podél „Staré solné stezky“ z Halle do Prahy zajímavou a pro turisty přitažlivou trasu s množstvím nabídek a prožitků, která představí tuto kulturněhistoricky významnou obchodní cestu v její celistvosti, poukáže na zvláštnosti a zachová úctu před tím, co vykonali naši předkové v dávno zapomenutých časech. Současně je tu snaha shrnout všechna již provedená rozsáhlá bádání na jednotlivých úsecích solné stezky, shromáždit nové poznatky o solném obchodě mezi českým a německým územím a vytvořit celkový obraz se všemi hospodářskými, celněprávními, kulturními souvislostmi v různých staletích. Spolek se orientuje nejen na zájemce o historii, kteří se po léta zabývají regionálními zvláštnostmi obchodních cest, chtěl by zaujmout například také mládež a zapojit ji do historického výzkumu. Projekt zahrnuje rozsáhlé území daleko za hranice obou zemí a oslovuje rovným dílem české i německé turisty i mládež, kteří dnes plně využívají možností volného pohybu po celé Evropě, jenž nyní vzkvétá na dobře upravených dopravních cestách, jenž byl ale pro minulá pokolení obchodníků na dávných stezkách pouze utopií a snem.