Brloh (Bierloch)

Die Gemeinde Brloh wurde erstmals 1295 erwähnt und befindet sich etwa 5 km südöstlich der Stadt Louny am Bach Smolnický (Smolnitzer Bach ?). Das Dorf liegt am historischen Salzhandelsweg von Halle nach Prag. Als Beweis für diesen alten Handelsplatz dienen Münzenfunde in Brloh aus dem 11. und 12. Jahrhundert. Auch die Tatsache, dass der Stadt Louny  bereits 1331 das Salzhandelsprivileg vom Kaiser Karl  IV. erteilt wurde, unterstreicht die Bedeutung dieses regionalen Handelsplatzes.

In der Gemeinde Brloh ist die Verner-Mühle die bedeutestende Sehenswürdigkeit, deren Erbauung auf etwa 1630 datiert werden kann. Das erhaltene  Mühlengebaude ist ein Spätbarockbau und ein bedeutendes industrielles Baukdenkmal. Hier sind der Antrieb durch ein Wasserrad mit dazugehörigem Mühlgraben sowie die noch funktionsfähige Mühleneinrichtung aus der 2. Hälfte des 19. Jahrhundert im Original erhalten.

Der Besucher lernt einen halbautomatischen Mahlvorgang in drei Produktionsabschnitten kennen: Reinigung, Mahlen und Trennen. Da bei Wassermangel der Mühlenbetrieb eingestellt werden musste, wurde zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein noch funktionsfähiger Dieselmotor von Laurin & Klement Typ „BRONS“ bömischer Produktion angeschafft, der den Wasserantrieb der Mühle ersetzte.

In der Mühle finden wir  auch ein kleines Mühlenmuseum, eine rekonstruierte Originalbäckerei aus der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und die Ausstellung einer alten Werkstatt.

Im Jahre 1708 wurde in der Mühle  der Musikkomponist und Kantor  Václav Jan Kopřiva geboren (1708-1789), Gründer der Zittoliber  Musikschule (klassische Musik) .

 

 

Brloh

Brloh je malá obec ležící v údolí Smolnického potoka, asi 5 km na jihovýchod od Loun.  Ves ležela na jedné z obchodních cest se solí z Halle do Prahy, o čemž svědčí nález mincí z 11. a 12. stol. Také fakt, že městu Louny byla v roce 1331 císařem Karlem IV. udělena výsada obchodu se solí, podtrhuje význam tohoto regionálního obchodního místa.  

V obci patří mezi nejvýznačnější památky Vernerův mlýn, který vznikl zřejmě kolem r. 1630. Dochovaná budova mlýna je významnou pozdně barokní industriální stavbou, která je kulturní památkou.  U mlýna se z větší části dochovalo velkorysé vodní dílo i s vodním kolem a ve mlýně kompletně zachované funkční mlýnské zařízení z druhé poloviny 19. století. Návštěvník se zde seznámí s poloautomatickým mlýnským provozem složeným ze tří částí: čistírenské, mlecí a vysévací. Na poč. 20. stol. byl pro případ nedostatku vody pořízen stabilní naftový výbušný motor Laurin & Klement typu „BRONS“ vyrobený v Čechách (Mladá Boleslav) podle holandského patentu mezi roky 1911-1915, který se v Čechách dochoval jediný. Ve mlýně je přístupné také malé muzeum mlýna a mletí obilí, zrekonstruovaná původní pekárna z přelomu 19. a 20. století a expozice sekernické dílny. 

V roce 1708 se ve mlýně narodil Václav Jan Kopřiva (1708-1789), hudební skladatel a kantor, zakladatel cítolibské skladatelské školy (hudební klasicismus).