Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Středověký obchod se solí

Po celá staletí se od centra solné produkce, středoněmeckého města Halle rozvíjel čilý obchod se solí. Sůl se dopravovala po dvanácti zemských cestách do všech světových stran. Největšího rozkvětu dosáhl obchod se solí ve 14. a 15. století. Směr dopravy byl zřejmý z označení obchodních tras na zemských cestách. Ve 14. století dosáhla téměř stejného významu i lodní doprava nákladu po řece Labi. Čilý trh se solí umožnil rychlý rozmach rozvoje města Halle. Hostince bohatly z návštěvy obchodníků se solí, kvetla řemesla, která měla co do činění s údržbou povozů nebo opravami koňských postrojů, krmení pro tažná zvířata muselo být dostatek. Vznikaly celé cechy nejrůznějších řemesel. Tento vývoj se v žádném případě neomezil jen na Halle jako východisko středoněmeckých obchodních cest, ale poznamenal celou oblast podél obchodních tras. Mezi nejvýznamnější z těchto obchodních cest patří bezpochyby „Stará solná stezka“ z Halle do Prahy, známá v Krušných horách jako „Česká cesta“. Během staletí se proměňoval jeji průběh, přizpůsobovala se povětrnostním podmínkám v různých ročních obdobích i politickým vlivům, k pře-konávání krušnohorského masívu si nacházela různé trasy.