Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Lößnitz

Hornické město Lößnitz je jedno z nejstarších měst Krušnohoří. Za svůj vznik vděčí geografické poloze. Pravděpodobně zde bylo důležité překladiště zboží ještě dávno před rokem 1238, což je datum první písemné zmínky. Už v roce 1284 byl Lößnitz označován jako město. Křižovaly se zde dvě tehdy již důležité obchodní cesty: ve směru od Halle přicházela stará sasko-česká „Solná cesta“, vedoucí do Prahy, a „železná cesta“ probíhající tehdy z Krušných hor směrem na Norimberk. V roce 1388 získal Lößnitz od tehdejších zeměpánů purkrabího Heinricha I. z Werbenu v Míšni a hraběte na Hartensteinu a jeho matky Sophie povolení ke skladování soli. Vždy to byla mimořádná událost, když přijeli kupci se solí se svými těžkými vozy do města. Často to bývaly celé „karavany“ až o 30 povozech, tažených čtyř- až šestispřežími. V Lößnitzi se nejen přepřahali koně a nakládal proviant, ale probíhaly tu také první obchody. V následující den se hned konal „solný trh“. Obchodovalo se nejen se solí, ale i s výrobky místních živnostníků a řemeslníků. Jako vnější symbol trhu vyvěšovali na radnici nebo nějakém jiném dobře viditelném místě „věchet“, pentlemi ozdobený keř.

Lößnitzer Salzmarkt unter Beteiligung tschechischer Künstler
Fotos: W. Dathe