Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Litvínov

 

První písemná zmínka o Horním Litvínovu (Oberleutensdorf) pochází z roku 1352, i když osídlení zde mohlo být jistě už i dříve. Litvínov hrál vždy důležitou roli v této oblasti a měl už ve 14. století farní kostel. Tehdy zásoboval rozvíjející se hornictví v Krušných horách výrobky všeho druhu. Důležitá obchodní cesta, po které byla přepravována mj. také sůl, spojovala Most s Litvínovem na úpatí Krušných hor a vedla dále na horu Schwartenberg, pak přes Neuhausen až do Saydy.

Litvinov

Tato přepravní trasa byla velmi náročná.

Bylo nutné překonávat velké výškové rozdíly a jiné nástrahy na trase přes krušnohorský hřeben. Podél cest stály hostince, v nichž našli soumaři se solí a ostatní kupci zázemí. Jeden takový se nacházel v blízkosti zámečku v Janově, dnes místní části Litvínova. Litvínov vznikl na křižovatce cest ležících na úpatí Krušných hor na ose Kopisty, Lipětín, Litvínov, Hora Svatého Václava (později Klíny),

Neuhausen a Sayda. Výrazného hospodářského významu dosáhl Litvínov teprve po roce 1715, kdy hrabě Jan Josef Valdštejn založil manufakturu na výrobu sukna, nejkvalitnější a jedinečnou v Evropě. V témž roce povýšil císař Karel VI. Horní Litvínov na městys s právem užívat pečeť a konat výroční trhy. Městská práva získal Litvínov v roce 1852. V té době mu ke zvýšení významu dopomo-hl rozvoj dřevozpracující a bavlnářské produkce. Průmyslový vzestup nastal až s rozvojem dobývání hnědého uhlí od 80. let 19. století.Dnes je Litvínov moderní průmyslové město s historickým městským jádrem, domy ve stylu secese, zámkem Valdštejnů a malebným okolím.

Partnerský spolek Litvínov, o.p.s. (Partnerschaftsverein Litvínov)