Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Leipzig

Bachdenkmal

Johann-Sebastian-Bach-Denkmal und Kirche
Foto: Andreas Schmidt

První zmínka o „urbs Libzi“ (městě lip) z roku 1015 se váže ke kronice biskupa Dietmara z Merseburku (Thietmar von Merseburg). Lipsko se stalo správním, soudním i obchodním centrem na křižovatce obchodních cest Via Regia (Porýní-východní Evropa) a Via Impéria (Itálie—Baltické moře). Kolem roku 1165 udělil Lipsku míšeňský markrabě Otto der Reiche von Meißen městská práva.

V roce 1268 vydal zeměpán rozsáhlá privilegia na ochranu kupců, která dále zvýhodnila dálkový obchod. Již v roce 1497 propůjčil císař Maximilian I. dnes nejstaršímu tržnímu městu právo trhu. Vedle jiných druhů dopravovaného zboží nabyl velkého významu právě obchod se solí. Z Halle vedla po staletí stará solná cesta, zvaná také „Vysoká cesta“, procházela okolo Lipska a vedla dále k jihu. Odbočky z ní vedly přímo do města, např. cesta přes Wahren nebo stará Poststraße. Stará solná stezka, která vedla přes Leipzig-Grůnau k jihu, nese dodnes toto jméno (Alte Salzstraße) a je nedaleko grůnauského náměstí vyznačena kovovým pásem zapuštěným ve vozovce. Ale také Solná ulička (Salzgässchen) nedaleko náměstí nebo Solná cesta (Salzweg) jsou svědky někdejšího obchodování se solí v Lipsku. Dnes patří Lipsko k nejatraktivnějším kulturním centrům Německa. Má jednu z nejstarších německých univerzit (založena v r. 1409), světového významu získalo Lipsko jako město J. S. Bacha, je s ním neodmyslitelně spjat Goethúv Faust a Auerbachův sklep. Přátelům přírody skýtá zábavu i poučení v jedinečném světě rostlin a zvířat tropů Gondwanaland v zoologické zahradě.

 

Altes Rathaus Leipzig

Altes Rathaus
Foto: Andreas Schmidt