Alte Salzstraße Halle-Prag e.V.

Suchen

Jazyk

Aktuelles

Brloh

Brloh je malá obec ležící v údolí Smolnického potoka, asi 5 km na jihovýchod od Loun.  Ves ležela na jedné z obchodních cest se solí z Halle do Prahy, o čemž svědčí nález mincí z 11. a 12. stol. Také fakt, že městu Louny byla v roce 1331 císařem Karlem IV. udělena výsada obchodu se solí, podtrhuje význam tohoto regionálního obchodního místa.  

V obci patří mezi nejvýznačnější památky Vernerův mlýn, který vznikl zřejmě kolem r. 1630. Dochovaná budova mlýna je významnou pozdně barokní industriální stavbou, která je kulturní památkou.  U mlýna se z větší části dochovalo velkorysé vodní dílo i s vodním kolem a ve mlýně kompletně zachované funkční mlýnské zařízení z druhé poloviny 19. století. Návštěvník se zde seznámí s poloautomatickým mlýnským provozem složeným ze tří částí: čistírenské, mlecí a vysévací. Na poč. 20. stol. byl pro případ nedostatku vody pořízen stabilní naftový výbušný motor Laurin & Klement typu „BRONS“ vyrobený v Čechách (Mladá Boleslav) podle holandského patentu mezi roky 1911-1915, který se v Čechách dochoval jediný. Ve mlýně je přístupné také malé muzeum mlýna a mletí obilí, zrekonstruovaná původní pekárna z přelomu 19. a 20. století a expozice sekernické dílny. 

V roce 1708 se ve mlýně narodil Václav Jan Kopřiva (1708-1789), hudební skladatel a kantor, zakladatel cítolibské skladatelské školy (hudební klasicismus).